Voer landbouwhuisdieren

Rundveevoeders

– Rundveekorrel extra
– Rundveekorrel groei
– Rundvee-koek
– Opfokkalverkorrel
– Vleesstierenkorrel
– Topfok melkpoeder
– Kalvermuseli

Varkensvoeders

– Havo finish/mest
– Havo zeug
– Havo opfok korrel
– Maismeel
– Biggestarterkorrel

Schapenvoeders

– Geitenkorrel
– Schapenkorrel
– Lammerenkorrel
– Lammerenfok
– Liksteen schapen
– Opfokmuseli

Landbouwhuisdieren

Nog niet zo veel jaren geleden was ons bedrijf bijna uitsluitend dienstverlenend voor de landbouw en veeteelt in de regio. Het platteland is in snel tempo veranderd, maar u kunt nog volop profiteren van onze kennis, ervaring en de uitstekende producten als het om veevoer gaat!

Wij leveren alle soorten voer voor alle soorten vee: (sier)varkens, schapen, rundvee, geiten etc. als zakgoed of als bulk ; bij ons opgehaald of bij u thuis bezorgd. Hierbij wordt u voorzien van deskundige voorlichting ofwel door ons ofwel door de firma Havens.