Voer landbouwhuisdieren

Landbouwhuisdieren

Nog niet zo veel jaren geleden was ons bedrijf bijna uitsluitend dienstverlenend voor de landbouw en veeteelt in de regio. Het platteland is in snel tempo veranderd, maar u kunt nog volop profiteren van onze kennis, ervaring en de uitstekende producten als het om veevoer gaat!

Wij leveren alle soorten voer voor alle soorten vee: (sier)varkens, schapen, rundvee, geiten etc. als zakgoed of als bulk ; bij ons opgehaald of bij u thuis bezorgd. Hierbij wordt u voorzien van deskundige voorlichting ofwel door ons ofwel door de firma Havens.

"Mijn geiten en biggetjes krijgen al jaren het voer van Bert Janssen diervoeders. Het is kwaliteitsvoer om mijn dieren gezond te houden"

Sjaak Thissen - Millingen aan de Rijn

Onze merken